Ilon Kirkko

Ilon Kirkko

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Ilon kirkko - vaalituloksista seurakuntavaaleissa 2014

TÄSSÄ listaa Ilon kirkko-listan tuloksista ja läpimenneistä seurakuntavaaleissa 2014.

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -listalta meni läpi kuhunkin seurakuntaneuvostoon seuraavasti:
Espoonlahdessa: Helena Sistonen ja Kaija Viitakoski (2)  Olarissa: Tarja Tallqvist ja Maija Snygg (2),  Tuomiokirkkoseurakunnassa: Martti Hellström. T

Tarja oli demarien ääniharava.Tapiolassa demareilla ei ollut omaa listaa.

Kirkkovaltuustoon valittiin Martti Hellström, Helena Sistonen ja Tarja  Tallqvist. (ks. teksin lopussa)

A. Ilon kirkon edustajat seurakuntaneuvostoissa


ILON KIRKON edustajat Espoonlahden seurakunnan seurakuntaneuvostossa
Äänestäneitä yht. 3251

Helena Sistonen,  120 ääntä
Kaija Viitakoski, 64 ääntä

Varalla
Anita Paatelma, 53 ääntä
Kari Karjalainen, 27 ääntä
Sari Turkka, 26 ääntä
Pekka Simpura, 21 ääntä
Jukka Lahti, 17 ääntä
Anneli Rönnberg, 11 ääntäSOSIALIDEOKRAATIT JA SITOUTUMATTOMAT  edustajat Leppävaaran seurakunnan seurakuntaneuvostossa
Äänestäneiden määrä ei ilmoitettu.

Eija Varja, 43 ääntä

Varalle:
Raija Taipale-Musto, 38 ääntä
Kai Haavisto, 28 ääntä


RAKKAUDEN JA ILON KIRKON  edustajat Olarin seurakunnan seurakuntaneuvostossa
Äänestäneitä 2875


Tarja Tallqvist  166 ääntä
Maija Snygg
, 39 ääntä

Varalle
Anu Heinänen
, 28 ääntä
Hannu Suntio
, 26  ääntä
Väinö Kiminki
, 22 ääntä
Nasu Kuuvalo
, 6 ääntä


ILON KIRKON  edustajat Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa
Äänestäneitä yht. 4253


Martti Hellström 142

varalla
Helena Rytkönen, 96 ääntä

Jaakko Mauriala
, 60 ääntä
Veera  Näätsaari
, 56 ääntä
Liisa Lepistö, 45 ääntä
Erja Aaltonen, 17 ääntä
B. ILON KIRKON  edustajat yhteisessä kirkkovaltuustossa

Äänestäneitä  yhteensä 14 660. 61 valittu.

Seurakunta-aktiivien Yhdessä matkalla -ryhmittymä sai runsaan kolmanneksen valtuustopaikoista (21?)
Kokoomuksen listoilta valtuustoon nousi nyt vain 14 edustajaa, kun viime vaaleissa paikkoja oli 22. Vihreiden listoilta valtuustoon valittiin 6 henkeä.
Tulkaa kaikki -listojen edustajat saivat 3 paikkaa,
kuten myös demarit (3).

Lisäksi valtuustossa on ruotsinkielisen seurakunnan valtuutettuja.

Demarien kirkkovaltuutetut ovat:
Tarja Tallqvist, 195 ääntä
Martti Hellström, 156 ääntä
Helena Sistonen, 151 ääntä

lauantai 18. lokakuuta 2014

Tervetuloa espoolaiselle Ilon Kirkon sivustolle

OLEMME avanneet kaikille Ilon kirkko-listoille tämän yhteisen sivuston tukemaan demariehdokkaiden näkyvyyttä syksyn 2014 seurakuntavaaleissa.

ILON kirkon kivijalkana on SDP:n seurakuntavaaliohjelma 2014. Alla on poimintoja julkaisusta. Koko julkaisun voi ladata pdf-muodossa tästä linkistä.

Demareilla ja sitoutumattomilla on ehdokkaita kaikissa muissa seurakunnissa paitsi Tapiolassa.

NÄILLE sivuille  voi lähettää omia esitelyjä, kuvia jne.  mm. sähköpostitse marttifi@gmail.com

Intoa vaalityöhön- ja muistetaan käyttää äänioikeutta. Ennakkoäänestys alkaa jo maanantaina 27.10.  Varsinainen vaalipäivä on 9.11.

Sivustosta vastaava
Martti Hellström

Poimintoja seurakuntavaaliohjelmasta
Sosialidemokraatit haluavat kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniään mukaan kirkon toimintaan ja vaikuttamaan sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Nyt valittavat luottamushenkilöt ovat maallikkoäänioikeutettuja seuraavissa hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousedustajavaalissa, joten paikallisilla valinnoilla vaikutetaan välillisesti myös koko kirkon linjaan ja uudistumiseen.

Sosialidemokraattiset ehdokkaat toimivat kirkossa sen puolesta, että kukaan ei jää yksin - heikoimmista huolehditaan - kaikki ovat kutsuttuja yhdenvertaisina seurakuntalaisina.

ME SOSIALIDEMOKRAATIT AJATTELEMME: 

1. KIRKON ARVOTEHTÄVÄSTÄ
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kansankirkko, jonka keskeinen tehtävä on hengellinen tehtävä...Kirkon oma keskeinen arvo, jonka se tuo yhä kovenevan kilpailun maailmaan, on armo. Sen vastaanottamisesta nousee sekä toisten että myös itsensä armahtaminen...Meille kirkko on armon ja sovituksen sekä keskinäisen solidaarisuuden, suvaitsevuuden ja kunnioituksen edistäjä.

2. KIRKON TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTIVALTIOSSA
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa heikoista huolehtiminen on ensi sijassa julkisen vallan velvollisuus. Kirkon diakonialle on taattava mahdollisuudet huolehtia niistä, joita yhteiskunnan turvaverkot eivät kulloisessakin tilanteessa tavoita...

3. KIRKON KANSAINVÄLISESTÄ TEHTÄVÄSTÄ
... evankeliumia levittämällä, tasavertaisia mahdollisuuksia edistämällä ja rauhaa rakentamalla.

4. KIRKON KULTTUURITEHTÄVÄSTÄ
....mm. kulttuurihistorialliset rakennukset, hautaus- ja hautausmaakulttuuri.

5. SEURAKUNNAN VIESTINNÄSTÄ
Viestinnän on helpotettava seurakuntalaisten mukaan tuloa, houkuteltava ylittämään seurakunnan matala kynnys... seurakuntalaiset saavat tietoa valmistelussa olevista päätöksistä niin aikaisin, että he voivat niihin vaikuttaa. Jokaisen on tunnettava olevansa tervetullut seurakunnan vapaaehtoistyöhön...

6. SEURAKUNNAN JA KUNNAN YHTEISTYÖSTÄ
...ennakkoluulottomasti... Olennaista on yhteistyö koulujen kanssa sekä sosiaalitoimessa.

7. KIRKON KERHOTOIMINNASTA
...Pyhäkoulut, lasten- ja nuorten kerhot ja partiotoiminnan tukeminen ovat arvokas osa kirkon kasvatustyötä...

8. MAAHANMUUTOSTA
Maahanmuutto...lisää yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja uskonnon merkitystä yhteiskunnassa. ...Seurakunnat ovat hyviä yhteisöjä ystävyyssuhteiden rakentamiseen. Maahanmuuttajille on oltava oikeus tutustua suomalaiseen perinteeseen ja myös suomalaiseen uskonnollisuuteen....edistää paikallistasolla uskontojen välistä keskustelua.

9. VASTUU LUOMAKUNNASTA
Jokaisen seurakunnan tulee hakea kirkon ympäristödiplomia ja pitää sen velvoitteista
kiinni. Energian kulutusta on vähennettävä sekä korjauksin että kiinteistökantaa vähentämällä. Uusiutuvan energian käyttö on asetettava ensisijalle.

10. TYÖELÄMÄSTÄ
Seurakuntien tulee pyrkiä työllistämään vaikeasti työllistyviä.... kantaa vastuuta nuorisotakuun toteutumisesta. ...Seurakunnat ovat monialaisia työpaikkoja ja niissä työn kehittämiseen ja työilmapiiriin on kiinnitettävä huomiota...

11.KIRKON HALLINNOSTA
Nopean muutoksena maailmassa nuorten näkökannat ovat arvokkaita päätöksenteossa.... maallikkojen merkitystä on edelleen edistettävä:  Käynnissä oleva seurakuntien rakenneuudistus toteutuessaan lisää kirkon riippumattomuutta kuntarakenteesta... vahvistaa paikallisidentiteettiä ja lähidemokratiaa.


Rakkauden ja Ilon kirkko Olarissa

Demariehdokkaat löytyvät listalta: Rakkauden ja Ilon Kirkko - sosialidemokraatit 

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon ovat: 
Anu Heinänen

Väinö Kiminki

Nasu Kuuvalo

Maija Snygg

Hannu Suntio

Tarja Tallqvist

Ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon ovat:
Anu Heinänen

Väinö Kiminki

Nasu Kuuvalo

Maija Snygg

Hannu Suntio

Tarja Tallqvist


Kirkkomme kivijalka on Usko, Toivo ja Rakkaus, mikä edellyttää Jumalan ja Jeesuksen hengessä lähimmäisenrakkautta: tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksymistä - syrjäytymisen, väkivallan ja syrjinnän jatkuvaa kitkemistä sekä eri-ikäisiin kohdistuvaa diakonia- ja sosiaalityötä.

Anu Heinänen

Järjestösihteeri. Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 87   ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 43.

Väinö Kiminki

Eläkeläinen, käsinlatoja. Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 88  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 44.


Nasu Kuuvalo

Myyjä, luottamusmies.  Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 89  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 45.


Maija Snygg

Myyjä. Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 90  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 46.

Hannu SuntioPeruskoulun opettaja, FM Friisilästä. Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla  91 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 47.

Tulin vuonna 1953 Kotkan keskussairaalasta linja-autolla äitini kanssa pienen kyläpahasen pysäkille, josta setäni haki meidät Nami-sotahevosen vetämän reen reslalla meren rannalle pärekattoiseen taloomme, metsien ja peltojen reunalle, luonnon keskelle.

Olen siis syntynyt Vehkalahdella (nyk. Hamina). Kävin Neuvottoman kansakoulun ja urheilin Vehkalahden Veikkojen Tarmo-osastossa. Vuonna 1964 siirryin Haminan Yhteiskouluun, oppikouluun, josta valmistuin ylioppilaaksi 1972. Samana vuonna aloitin opinnot (yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, suomen kieli, psykologia, Suomen historia, tiedotusoppi, sosiaalipolitiikka, kasvatustiede - -) Helsingin ylioistossa. Opiskeluaikana työskentelin myös puutarhalla, Summan paperitehtaassa ja ahtaajana Helsingin satamissa.

Helsingistä muutin Vantaalle ja vuonna 1984 äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoriksi Espooseen. Rakkaimpia harrastuksiani ovat ja ovat olleet urheilu (hiihto, yleisurheilu, jääkiekko, lentopallo ym.), kirjallisuus ynnä muu taide, ammattiyhdistystoiminta, politiikka, matkailu - viimeisimpänä seurakuntatyö.

Olkaa rinnallani. Työskennelkää kanssani.
OSAAN TOIMIN VÄLITÄN

Tarja Tallqvist
Lähihoitaja. Ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 92  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 48.

Ilon kirkko Leppävaarassa

LEPPÄVAARASSA
Demariehdokkaat löytyvät listalta: Sosiaalidemokraatit ja Sitoutumattomat

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon ovat: 
Eija Varja
Raija Taipale-Musto
Kai Haavisto

Ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon ovat: 
Eija Varja
Raija Taipale-Musto
Kai Haavisto

Ehdokaslistan teesit:
- lähellä perhettä,arkea ja työtä.
- lähellä sydäntämme: vanhukset, lapset, nuoret.
- tunnemme vastuumme sairaista ja heikommista.
- puolustamme kirkkoa, seurakuntaa ja sen työntekijöitä.
- puolustamme koulujen kevät ja joulujuhlaperinteitä, sekä oikeutta kristillisen uskomme toteuttamiseen.

Eija Varja
Erja  on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 71  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 34.

Raija Taipale-Musto
Raija   on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 72  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 35.

Kai Haavisto
Kai  on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 73  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 36.

Ilon kirkko Tuomiokirkkoseurakunnassa

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

Demariehdokkaat löytyvät listalta: Ilonkirkko - sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon ovat:
Erja Aaltonen

Martti Hellström

Liisa Lepistö

Jaakko Mauriala

Veera  Näätsaari

Helena Rytkönen

Ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon ovat: 
Erja Aaltonen

Martti Hellström

Liisa Lepistö

Jaakko Mauriala

Veera Näätsaari

Helena Rytkönen

Erja AaltonenErja  on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 146  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numrolla 38.

Martti HellströmMartti Hellström, opetusneuvos, KT. Järvenperästä. Martti  on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 145 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numrolla 36.


Liisa Lepistö


Liisa on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 148  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 40.

Jaakko MaurialaJaakko on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 144 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 37.

Veera Näätsaari

Veera  on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 147 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 40.

Helena Rytkönen


Helena on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 149 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 41.

Ilon kirkko Espoonlahdessa

ESPOONLAHTI
Demariehdokkaat löytyvät listalta Ilon kirkko / sosialidemokraattien ja sitoutumattomien lista

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon  ovat:

Helena Sistonen

Anita Paatelma

Pekka Simpura

Sari Turkka

Jukka Lahti

Kaija Viitakoski

Kari Karjalainen

Anneli Rönnberg

Ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon ovat: 
Helena Sistonen

Pekka Simpura

Sari Turkka

Jukka Lahti

Kaija Viitakoski

Kari Karjalainen

Anneli Rönnberg


Helena Sistonen

Helena Sistonen, fysioterapeutti AMK. Nöykkiöstä.  Helena on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 82 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 5.
Anita PaatelmaAnita Paatelma, erityisopettaja KK. Kivenlahdesta.  Anita on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 83.Pekka Simpura

Pekka  on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 84  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 6.


Sari Turkka

Sari  on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 85  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 7.


Jukka Lahti

Jukka Lahti, käyttöliittymäsuunnittelija. Jukka on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 86  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 8.

Kaija ViitakoskiKaija Viitakoski, THM gerontologi. Espoonlahdesta. Kaija on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 87 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 9.Kari KarjalainenKari Karjalainen, voimalaitoskäyttäjä. Kari on ehdolla  seurakuntaneuvostoon numerolla 88  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 10.
Anneli Rönnberg


Anneli Rönnberg,  kotiavustaja.  Anneli on ehdolla seurakuntaneuvostoon numerolla 89  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 11.